Logo Müşteri Girişi

Bilişim altyapınızın sanallaştırılması mevcut donanımlarınızın verimliliğinin ve esnekliğinin arttırılmasının yanı sıra maliyetlerinizin azaltılmasını da sağlayacaktır. Araştırmalar göstermektedir ki dünyada mevcut sunucuların işlem gücünün sadece %5 ile %10 oranında aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple altyapıya alınan ürünler ciddi olarak atıl bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca oluşan yapının karmaşık ve zor yönetilebilen bir hale gelmesi sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktadır.

Garuda Teknoloji Çözümleri, alanında lider iş ortaklarıyla iş birliği içinde kurumlara en uygun teknolojilerle çözüm sunar. Önerilen çözümler, mühendislik, test ve onay aşamalarından geçirilerek çözüm standardına uygunlukları açısından onaylanır. Böylece yapıyı oluşturan tüm parçaların verimli bir şekilde çalıştığı garantilenebilir. Sanallaştırma Çözümlerimizi alttaki başlık altında ayrı ayrı çözümlemekteyiz.

Sunucu Sanallaştırma
İstemci Sanallaştırma
Ağ Sanallaştırma
GPU Sanallaştırma

Neden Sanallaştırmalıyız?
Fiziksel altyapı maliyetlerini azaltır.
İş sürekliliği ve verimlilik sağlar.
Operasyonel etkinliğe ulaştırır.

Sunucu Sanallaştırma Size ne Sağlar?
İş Sürekliliği
Kaynak Paylaşımı
Maliyet Avantajı
Donanım Bağımsız Yapı

Masaüstü Sanallaştırma Size ne Sağlar?
Kolay ve Merkezi Yönetim
Her Yerden Erişilebilirlik
Çalışan Verimliliğinde Artış
PC Yatırımında Azalma
Help Desk Maliyet Düşüşü

Eskişehir Web Tasarım