Logo Müşteri Girişi

ISO 270001 Danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumlara, tüm kurum bünyesinde bilgi altyapılarının bu standarda uygun hale getirilmesi kapsamında hizmetler sunmaktayız.

ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biridir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;
Gümrük Bakanlığının “ Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ” kapsamında sağladığı kolaylıklar.
Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değer sırasının farkına varır.
Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek korur.
İş sürekliliği: Bir felaket senaryosunda, işe devam etme planına ve yeterliliğine sahip olur.
İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta müşteriler olmak üzere, tedarikçi ve çalışanlara güven verir.
Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
Bilgi varlıklarına yönelik risklere karşı önlem alınmış olur.
Yasal yükümlülüklere uyum kolaylaşır ve yasal takipleri önler.
Yüksek saygınlık sağlar.
Firmanın tamamında bir bilgi güvenliği bilinci oluşur.
Bilgi güvenliğine yönelik açıklar tespit edilir ve yönetilir.

Eskişehir Web Tasarım